Bí thư Thăng tại cuộc họp với huyện Hóc Môn.

Chiều 19/5, tại cuộc họp giải quyết các ý kiến bức xúc của cử tri huyện Hoóc Môn trong 6 buổi tiếp xúc vừa qua, Bí thư Thành ủy TP.HCM yêu cầu Chủ tịch huyện Hóc Môn trả lời về cơ sở sản xuất Tấn Minh gây ô nhiễm ở xã Xuân Thới Sơn. "Cơ sở Tấn Minh có đúng quy hoạch không, có được sản xuất không", ông Đinh La Thăng hỏi.

Chủ tịch UBND huyện Hoóc Môn Lê Tấn Tài trả lời: "Công ty Tấn Minh có giấy phép hoạt động", rồi ông nêu ra nhiều lý do vì sao đến nay cơ sở này vẫn còn được hoạt động. Ông Thăng ngắt lời: "Tôi hỏi khu vực này được quy hoạch là khu dân cư hay khu công nghiệp". Ông Tài đáp: "Dạ. Khu dân cư".

Ông Thăng nói ngay: "Đấy. Thế tại sao vẫn để nó tồn tại", rồi ông gay gắt: "Các anh gửi cho tôi một báo cáo vô cảm thế này, tôi đề nghị bí thư, chủ tịch huyện phải cho nghỉ, cách chức Trưởng phòng TNMT ngay. Tại sao lại có báo cáo vô cảm với dân như thế? Cơ sở sản xuất không có trong quy hoạch mà bảo đo độ ô nhiễm, rồi thì không có căn cứ để di dời là thế nào?"

Trưởng phòng TNMT huyện Hoóc Môn Trần Quang Duy cho biết Công ty dệt may Tấn Minh nằm trong khu dân cư nông thôn, Sở TNMT nhiều lần xuống kiểm tra đo độ ồn trong lượng cho phép. "Chúng tôi đã có báo cáo tiếp tục giám sát công ty này và phát hiện nhiều hành vi vi phạm, đã đưa vào danh mục di dời từ năm 2016. Chứ về kết quả đo đạc, Sở đã có báo cáo cho thành phố chưa đủ cơ sở để xử lý cơ sở này", ông Duy phân trần.

Ông Thăng truy tiếp: "Tôi hỏi ông, trong báo cáo ghi rõ việc đình chỉ hoạt động và di dời Công ty Tấn Minh đến thời điểm này là chưa đủ cơ sở pháp lý. Các ông báo cáo kiểu gì thế?". Ông Duy trả lời: "Theo dự thảo của UBND thành phố từ đây đến năm 2020, những cơ sở không phù hợp quy hoạch thì phải di dời nhưng thực tế hiện nay đang nằm trong dự thảo, còn nghị định 79 và thông tư 04 về môi trường thì chưa đủ cơ sở", vị trường phòng nói.

Nghe đến đây, ông Thăng lại ngắt lời: "Tôi hỏi ông, bản thân nhà máy này không đúng quy hoạch, vì đây là đất dân sinh sống thì nó không được nằm ở đó chứ chẳng cần đo đạc gì cả. Tại sao lại có những cán bộ như thế, không đặt mình vào vị trí người dân gì cả. Anh ngồi xuống đi".

Sau cuộc họp trên, nhiều bạn đọc gửi thắc mắc về PL&TĐ, đặt câu hỏi không rõ sau yêu cầu của Bí thư Thăng, việc cách chức vị Trưởng phòng sẽ được thực hiện như thế nào?. Thạc sỹ Nguyễn Thế Anh (Trung tâm Truyền thông Pháp luật Việt Nam) giải thích:

Thưa ông, thế nào là cách chức?

- Khoản 9 Điều 7 Luật Cán bộ, công chức định nghĩa: “Cách chức là việc cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý không được tiếp tục giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý khi chưa hết nhiệm kỳ hoặc chưa hết thời hạn bổ nhiệm”.

Để cách chức Trưởng phòng TNMT huyện Hóc Môn, sẽ phải áp dụng văn bản nào?

Hiện nay, tùy thuộc đối tượng bị xử lý kỷ luật là cán bộ, công chức hay viên chức sẽ có văn bản điều chỉnh riêng biệt. Nghị định 06/2010/NĐ-CP xác định: Người giữ chức vụ cấp trưởng, cấp phó và người làm việc trong cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện là công chức. Như vậy, để xử lý kỷ luật cách chức Trưởng phòng TNMT huyện sẽ phải áp dụng Nghị định 34/2011/NĐ-CP quy định xử lý kỷ luật đối với công chức.

Bí thư thành ủy TP HCM có quyền cách chức Trưởng phòng TNMT hay không?

Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI khẳng định: Phương thức lãnh đạo của Đảng “phải chủ yếu bằng Nhà nước và thông qua Nhà nước”. Đảng lãnh đạo Nhà nước nhưng không làm thay Nhà nước. “Đảng lãnh đạo bằng Cương lĩnh, chiến lược, các định hướng về chính sách và chủ trương lớn; bằng công tác tuyên truyền, thuyết phục, vận động, tổ chức, kiểm tra, giám sát và bằng hành động gương mẫu của đảng viên”.

Nghị định 37/2014/NĐ-CP về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện tại Khoản 4 Điều 5 quy định: “Việc bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, miễn nhiệm, cho từ chức, thực hiện chế độ, chính sách đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định theo quy định của pháp luật”.

Như vậy, Bí thư Thăng có quyền đưa ra đường lối, quan điểm chỉ đạo về cách chức Trưởng phòng TNMT huyện. Còn thẩm quyền cách chức sẽ thuộc về Chủ tịch UBND huyện. Trên cơ sở đề nghị của Bí thư thành ủy, Chủ tịch huyện sẽ phải tiến hành thủ tục xem xét xử lý kỷ luật cách chức công chức theo luật định.

Để cách chức Trưởng phòng TNMT huyện, phải căn cứ vào những lỗi vi phạm gì?

Căn cứ Khoản Điều 13 Nghị định 34/2011/NĐ-CP, Trưởng phòng TNMT huyện sẽ bị áp dụng hình thức kỷ luật cách chức áp dụng khi có một trong các hành vi vi phạm pháp luật sau đây:

+ Sử dụng giấy tờ không hợp pháp để được bổ nhiệm chức vụ.

+ Không hoàn thành nhiệm vụ quản lý, điều hành theo sự phân công mà không có lý do chính đáng, để xảy ra hậu quả rất nghiêm trọng.

+ Bị phạt tù cho hưởng án treo hoặc cải tạo không giam giữ.

+ Vi phạm ở mức độ rất nghiêm trọng quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn mại dâm và các quy định khác của pháp luật liên quan đến công chức.

Trình tự thủ tục cách chức Trưởng phòng TNMT?

Theo Nghị định 34/2011/NĐ-CP, thủ tục xử lý kỷ luật cách chức Trưởng phòng TNMT sẽ phải trải qua các bước sau:

+ Bước 1: Chủ tịch huyện ra thông báo bằng văn bản về việc xem xét xử lý kỷ luật. Thông báo phải nêu rõ thời điểm công chức có hành vi vi phạm pháp luật, thời điểm phát hiện công chức có hành vi vi phạm pháp luật và thời hạn xử lý kỷ luật.

+ Bước 2: Tổ chức họp kiểm điểm.

+ Bước 3: Thành lập, họp Hội đồng kỷ luật.

+ Bước 4: Ra quyết định kỷ luật.

Thời hạn ra quyết định kỷ luật cách chức Trưởng phòng TNMT?

Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản kiến nghị của Hội đồng kỷ luật, Chủ tịch UBND huyện sẽ ra ra quyết định kỷ luật hoặc kết luận Trưởng phòng TNMT không vi phạm pháp luật. Quyết định kỷ luật cách chức phải ghi rõ thời điểm có hiệu lực thi hành.

Quyền của Trưởng phòng TNMT khi không đồng ý với hình thức kỷ luật cách chức?

Nếu không đồng ý với quyết định kỷ luật,Trưởng phòng TNMT có quyền khiếu nại.

Cảm ơn ông về cuộc trò chuyện!

Trước đó, sáng 15/5, tại buổi tiếp xúc của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội ở tổ 9, huyện Hóc Môn và Củ Chi, bà Nguyễn Thị Nhạnh cho biết Công ty Tấn Minh sản xuất sắt, kẽm ở xã Xuân Thới Sơn xả mùi hôi, bụi sắt ảnh hưởng cuộc sống.

"Người dân đã phản ánh đến các cấp chính quyền nhưng 5 năm qua công ty vẫn hoạt động và tiếp tục gây ô nhiễm, hàng năm chỉ bị xử phạt rồi hoạt động tiếp. Mong Bí thư sớm giải quyết cho dân nhờ", bà Nhạnh nói.

Theo báo cáo Phòng TNMT huyện Hóc Môn, ngày 16/5 phòng phối hợp với UBND xã Xuân Thới Sơn tiến hành kiểm tra đột xuất công ty Tấn Minh. Tổ công tác đã mời bà Nhanh cùng kiểm tra hoạt động nhưng cử tri không tham gia. Tổ công tác cũng phối hợp với Công ty TNHH Khoa học công nghệ và phân tích môi trường Phương Nam tiến hành đo mẫu bụi và không khí xung quanh nhà bà Nhạnh.

Sau khi kiểm tra, UBND huyện Hóc Môn kết luận việc xử lý vi phạm hành chính về lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với các hành vi phát sinh bụi, mùi, tiếng ồn đối với Công ty Tấn Minh là chưa có cơ sở. Do đó, việc đình chỉ hoạt động của chi nhánh công ty là chưa đủ cơ sở vì kết quả đo đạc qua các lần đo chưa phát hiện công ty này vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường (tiếng ồn, mùi, bụi).

Báo cáo của UBND huyện Hóc Môn cũng khẳng định, việc di dời chi nhánh công ty đối với cơ sở không phù hợp quy hoạch (quy hoạch chi nhánh công ty là dân cư nông thôn) chưa thực hiện được, do Sở TNMT đang ra dự thảo Kế hoạch di dời cơ sở nhà, đất, không phù hợp quy hoạch, xây dựng đô thị. Do đó, việc đình chỉ hoạt động và di dời Công ty Tấn Minh đến thời điểm này là chưa đủ cơ sở pháp lý.

Hưng Hà